80MHz到40GHz范围内的宽带和高功率3dB电桥(90度耦合器),广泛应用于许多场合。

型号 频率 功率 插损 隔离度 幅度平衡 相位平衡 驻波 连接器 货期
(GHz) (W) (dB,最大值) (dB,最小值) (±dB,最大值) (±Deg.,最大值) (最大值) (周)
FDC9-100-140-10-S 0.1~0.14 10 0.5 18 ±0.7 ±5 1.3 SMA 3~5
FDC9-225-400-50-S 0.225~0.4 50 0.3 20 ±0.5 ±4 1.25 SMA 3~5
FDC9-400-650-K8-N 0.4~0.65 800 0.5 16 ±0.6 5 1.35 N 3~5
FDC9-500-3000-10-S 0.5~3 10 1.1 20 ±0.9 ±7 1.3 SMA 3~5
FDC9-1000-4000-30-S 1~4 30 0.6 20 ±0.6 ±6 1.25 SMA 3~5
FDC9-1500-2500-30-S 1.5~2.5 30 0.5 20 ±0.6 ±5 1.3 SMA 3~5
FDC9-2000-2300-K1-S 2~2.3 100 0.35 20 ±0.2 ±3 1.2 SMA 3~5
FDC9-2000-8000-20-S 2~8 20 0.8 18 ±0.8 ±8 1.4 SMA 3~5
FDC9-2000-8000-60 2~8 60 0.8 17 ±1 ±8 1.5 PIN 3~5
FDC9-2000-18000-30-S 2~18 30 2.2 18 ±1 ±5 1.45 SMA 3~5
FDC9-2400-2500-K5-N 2.4~2.5 500 0.6 18 ±0.3 2.5 1.4 N 3~5
FDC9-2700-3500-K5-N 2.7~3.5 500 0.5 16 ±0.8 8 1.5 N 3~5
FDC9-3200-4000-30-S 3.2~4 30 0.5 20 ±0.6 ±2 1.3 SMA 3~5
FDC9-5700-5900-30-S 5.7~5.9 30 0.5 23 ±0.3 ±3 1.25 SMA 3~5
FDC9-6000-18000-30-S 6~18 30 1 16 ±0.7 ±8 1.5 SMA 3~5
FDC9-26000-40000-30-K 26~40 30 2.2 12 ±0.7 ±10 1.8 2.92mm 3~5

 

发表回复